Odluka o izgradnji preduzeća za preradu treseta „Starobinsko“ bila je uslovljena potrebom za obezbeđenjem gorivom privrede i stanovništva grada Soligorska i Soligorskog rejona, kao i, delimično, Ljubanskog, Sluckog i Kopilskog rejona.

Projektni zadatak za njegovu izgradnju bio je sačinjen i prezentovan od strane projektno-tehnološkog i konstruktorsko-istraživačkog instituta „Belgiprotorf“ uprave industrije treseta BSSR na bazi zadatka br. 11/65, koji je verifikovan od strane Sovnarhoza i usaglašen sa Gosplanom BSSR, 12. marta 1965. godine i spiskom naslova projektno-istraživačkih radova odobrenog od strane Gosstroja SSSR-a 30. januara 1965. godine, dopisom br. AE-419/13-670.

U svojstvu sirovinske baze preduzeća za preradu treseta planirana je eksploatacija nalazišta „Gričino-Starobinsko“, „Kijevec“ i „Veličkovsko“, lociranih u Soligorskom, Ljubanskom i Lunineckom rejonu Minske i Brestske oblasti.

Godine 1968. formirana je direkcija fabrike koja je koordinisala i kontrolisala dopunska istraživanja u izgradnji sirovinske baze i prilaznih puteva.               

U industrijsku eksploataciju fabrika je puštena 7. jula 1977. godine. Ovaj datum se uzima kao „rođendan“ preduzeća. Prve godine rada kolektiv fabrike je proizveo 46,9 hiljada tona briketa - 117 procenata u odnosu na planski zadatak. Plan bruto fizičkog obima proizvodnje bio je ispunjen sa 108,8 procenata, plan realizacije sa 118,5 procenata, dok je produktivnost rada ispunjena sa 111,2 procenta.                              

Za dve godine desete petoljetke plan bruto proizvodnje fabrike bio je ispunjen sa 108 procenata, a plan obima realizacije – sa 124 procenta. To je poslužilo kao osnova da se u 1977. godini kolektivu fabrike dodeli Prelazna Crvena Zastava CK KPB i Saveta Ministara BSSR i Belsovprofa, za izvanredne uspehe u socijalističkom nadmetanju, kao i da se istom takvom nagradom koja se dodeljuje od strane CK KPSS, Saveta Ministara SSSR-a i VCSPS, kolektiv nagradi i u 1978. godini.

Prema rezultatima Svesaveznog socijalističkog nadmetanja za 1979. godinu kolektiv je nagrađen diplomom 2. stepena. Za visoka dostignuća u radu, uspehe u socijalističkom nadmetanju, kolektiv fabrike je 1985. godine nagrađen „Plaketom“, a 1984., 1986. i 1988. godine – Prelaznim Crvenim Znamenjem CK KPSS, Saveta Ministara SSSR-a i VCSPS, kolektiv je dva puta bio nagrađen Počasnom nagradom na VDNH SSSR-a /Izložba dostignuća privrede/ i tih godina je pet puta dobijao Diplomu ove prestižne izložbe.

Starobinski briket od treseta, bez obzira na postojanje lokalnih proizvođača briketa od terseta, a u republici ih ima 22, rado kupuju korisnici iz svih krajeva republike. U 1988. godini kolektiv je nagrađen od strane koordinacionog odbora Programa „Partnerstvo za progres“ nagradom „Zlatni Merkur“.

U novembru 2003. godine Starobinska fabrika briketa od treseta počinje da izvozi svoje proizvode u Švedsku.

Претплатите се на специјалне понуде

Оставите свој е-маил и обавестићемо вас о нашим промоцијама

Назад на врх