Filijala „Slucki“ je formirana reorganizacijom preduzeća industrije goriva Republike Belorusije u 2009. godini, od ranije samostalnog preduzeća za preradu treseta „Slucko“ Sluckog rejona. Osnovne vrste proizvoda filijale su: briketi od treseta i treset za potrebe poljoprivrede. Sirovinska baza filijale sa nalazišta treseta „Ptič“, koje je locirano na teritoriji Sluckog, Uzdenskog i Puhovičkog rejona, omogućava proizvodnju ekološki čistih proizvoda, pošto je sirovinska baza locirana izvan područja kontaminiranog havarijom na Černobiljskoj atomskoj centrali.

Briketi od treseta imaju visoku toplotnu moć koja je na nivou nisko kvalitetnog mrkog uglja. Vreme  gorenja i odavanja toplote u ložišnim agregatima je za 2-3 puta veće nego kod upotrebe drveta. Zbog toga je održavanje potrebne temperature značajno vremenski povećano. Nizak sadržaj pepela (8-15%), visok stepen razlaganja (30-40%) i mala dubina nalazišta obezbeđuju dobro presovanje i mehaničku jačinu, otpornost na drobljenje u slučaju potrebe utovara i pretovara briketa.


Кvalitativne karakteristike briketa:

Dimenzije 40 х65-70 х 180 (mm),  Vlažnost   20 %,  Sadržaj pepela     8-15 %,

Меhanička čvrstina 95-97%,  Sadržaj sitne frakcije do 6%,

Тoplotna moć 3400-3700 kcal/kg

Godišnji obim proizvodnje je do 20 hiljada tona.

 

Preduzeće realizuje proizvod u Minskoj oblasti. Postoji mogućnost otpremanja briketa od treseta kamionskim prevozom (franko utovareno i centralizovano).

Тresetni agregat za kompostiranje je najpristupačniji, jeftin, predstavlja bezopasnu komponentu za svaku vrstu tla u cilju povećanja plodnosti. Najefikasnija mu je primena kao komposta. Proizvodnja tresetnog agregata za kompostiranje i površinskog treseta organizuje se prema prethodnoj narudžbini.

 

Аdresa filijаle „Slucko“ OAD „Starobinska fabrika briketa od treseta“:

223644 Мinska oblast, Slucki rejon, s. Gacuk  t/f 801795-74349

Претплатите се на специјалне понуде

Оставите свој е-маил и обавестићемо вас о нашим промоцијама

Назад на врх