Filijala „Nesviški“ je formirana reorganizacijom preduzeća industrije goriva Republike Belorusije u 2009. godini, od ranije samostalnog preduzeća za preradu treseta „Crvena zvezda“ Nesviškog rejona. Osnovne vrste proizvoda filijale su: briketi od treseta i treset za potrebe poljoprivrede. Sirovinsku bazu filijale čini nalazište treseta „Karolini“ u Nesviškom rejonu. Proizvodi koje preduzeće proizvodi su ekološki čisti,  s obzirom da se sirovinska baza 77 nalazi izvan područja kontaminiranog havarijom na Černobiljskoj atomskoj centrali.

Briketi od treseta imaju visoku kalorijsku moć koja je na nivou nisko kvalitetnog mrkog uglja. Vreme gorenja i odavanja toplote u ložišnim agregatima je za 2-3 puta veća nego kod upotrebe drveta. Zbog toga je održavanje potrebne temperature značajno vremenski povećano. Nizak sadržaj pepela (8-10%), visok stepen razlaganja (35-40%) i mala dubina nalazišta obezbeđuju dobru mehaničku čvrstoću (upresovanost), otpornost na drobljenje u slučaju potrebe utovara i pretovara briketa.

Кvalitativne karakteristike briketa:

 - Dimenzije 40 х60-65 х 180 (mm),  Vlažnost  16- 20 %,  Sadržaj pepela     8-10 %,
 - Меhanička čvrstina 95-97%,  Sadržaj sitne frakcije do 6%,
 - Тoplotna moć 3800-4200 kcal/kg
 - Godišnji obim proizvodnje je do 30 hiljada tona.

Preduzeće realizuje proizvod u Minskoj, Gomeljskoj i Mogiljevskoj oblasti. Postoji mogućnost otpremanja briketa od treseta kako kamionskim prevozom (franko utovareno i centralizovano), tako i železnicom na teritoriji republike.

Тresetni agregat za kompostiranje je najpristupačniji, jeftin, predstavlja bezopasnu komponentu za svaku vrstu tla u cilju povećanja plodnosti. Najefikasnija mu jeprimena kao komposta, a takođe i za pripremanje tresetno-mineralnih humusa. Proizvodnja tresetnog agregata za kompostiranje, kao i izrada biohumusa organizuje se prema prethodnoj narudžbini.

Аdresa filijale „Nesviško“ OAD „Starobinska fabrika briketa od treseta“:

222603 Мinska oblast, grad Nesviž, t/f 801770-55107

Претплатите се на специјалне понуде

Оставите свој е-маил и обавестићемо вас о нашим промоцијама

Назад на врх